Antibiyotikler. Bu nedir?

Antibiyotikler günümüzde hayati öneme sahip bir ilaç sınıfıdır.

En ufak bir enfeksiyondan, çok daha ciddi rahatsızlıklara kadar, hemen hemen her hastalıkta bu ilaçlara başvurulur.

Antibiyotikler özellikle bakteriyel hastalıklarda kullanılsa da, diğer bazı mikroorganizmalara da etki eder. Bunlara bazı protozoalar dahildir.

Antibiyotiklerin nerede ve nasıl kullanılacağı çok önemlidir. Yanlış kullanım sonucu verilen zarar ileride daha büyük rahatsızlıklara, hatta hastalıkların tedavi edilememesine kadar varabilir.

Maalesef günümüzde en ufak ağrı, sızı ve soğuk algınlığında antibiyotik kullanımı yaygınlaşmıştır. Özellikle viral bir enfeksiyon (virüslerin sebep olduğu enfeksiyon) olan grip hastalığında antibiyotik kullanımı yanlıştır. Ancak bu tarz hastalıklarda bağışıklığın zayıflaması sonucu vücut diğer patojen (zararlı) mikroorganizmalara karşı hassas hale gelir. Sadece böyle durumlarda kullanılması uygundur.

Sol taraftaki menüde antibiyotiklerin tarihçesinden, kullanım ayrıntılarına kadar her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı araştırmalar için antibiyotik grupları da verilmiştir.

Çok yakında antibiyotiklerin farmakope bilgilerini de web sayfamızda bulabilirsiniz.

İstediğiniz her konuda bize danışmak için iletişim kısmını kullanabilirsiniz…

KÜÇÜK SÖZLÜK

Antibiyogram - Belirli bir Enfeksiyonu yaratan bakterinin hangi tür antibiyotiğe duyarlı-dirençli olduğunu belirleyen laboratuar tanı yöntemidir.

Aşı -insan veya Hayvanlarda hastalık yapma yeteneği olan bakteri,virus gibi zararlı organizmaların hastalık yapma özelliklerinin yok edilmesi veya salgıladıkları zehirlerin yok edilerek sağlıklı bireylere verilmesini amaçlayan maddedir. Genellikle hastalık oluşmadan önce bireylere verilir. Amaç bu zararlı organizmaların vücut tarafından tanınması ve olası hastalık durumlarının hissedilmeden veya en az hasarla atlatılmasını sağlar.

Bağışıklık  - Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık vardır. Aktif bağışıklık, hastalığın, çok hafif de olsa önceden geçirilmesiyle vücudun bu organizmayı tanımasıyla oluşur. Pasif bağışıklık ise, aşılanma ile vücuda yabancı organizmanın tanıtımı ile oluşur.

Bakteri -Tek hücreli mikroorganimalardır. Birkaç mikrometre boyundadırlar.

Bakterisidal etki - Bakterilerin yaşamlarını sonlandıracak etki.

Bakteritidal etki - Bakterilerin üremelerini durduran etki.

Besi Yeri - Mikroorganizmaların yaşaması için gerekli besin maddelerini optimum düzeyde ihtiva eden ortamdır.

Canlı aşı - Hastalık etkeninin hastalık yapan özelliğinin yok edilmesinden sonra oluşturulan aşılardır.

Direnç -  Mikroorganizmaların ortam koşullarına adapte olması ve bunun sonucunda antibiyotiklerin etkilerinin görülememesi.

DNA - Nükleik asitlerden oluşan, hücrenin çekirdeğinde bulunan genetik bilgilerin depolandığı kısımdır.

Duyarlılık - Mikroorganizmalarda antibiyotiklerin istenen etkisinin görülmesi.

Enzim - Biyokimyasal tepkimelerde görev alan tepkime sonunda ürün oluşumunun yanında değişmeden kalan kimyasal yapılardır.

Kemoterapötik Ajan - Vücudu istila eden mikroorganizma, parazit veya zararlı hücreleri konakçıya zarar vermeden öldüren veya üremesini ve çoğalmasını durduran ilaçlardır.

Mantar - Çok hücreli ve tek hücreli olabilen canlılardır. Hayvanlar gibi aktif hareket edemezler ve bitkiler gibi Klorofil taşımazlar. Besinlerini dış ortamdan alırlar.

Mikroorganizma - Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktürler  ve genellikle tek hücrelidirler. Bakteri, virus, mantar ve protozoalar bu guruba verilebilinecek örneklerdir.

Nükleik Asit - Nükleotidlerden oluşan DNA-RNA nın yapısında bulunan kimyasal maddelerdir.

Protein - Amino Asitlerin belirli türde, belirli sayıda ve belirli diziliş sırasında karakteristik düz zincirde birbirlerine bağlanmasıyla oluşmuş yapılardır.Hayatsal faaliyetlerde, enerji üretiminde ve birçok tepkimede görev alan yapılardır.

RNA - Nükleik asitlerin tek zincir şeklinde oluşturduğu DNA nın kodladığı protein sentezinde görev alan yapıdır.

Suş - Bir bakteri, Viru veya mantarın farlı alt türlerine verilen isindir.

Terapötik İndeks - Bir ilacın etki edeceği doz aralığıdır.

Virüs - Canlı hücreleri enfekte edebilen, normalde inaktif olan mikroskobik yapılardır.